Montessori Kindcentrum

Onze Montessoriopvang

Met het hele team werken wij aan een vloeiende beleving van de dagen voor onze kinderen. Dat betekent dat onze dagen met elkaar invulling krijgen door onderwijs- en opvangtijd maar dat dit voor de kinderen binnen éénzelfde structuur en met éénzelfde vertrouwde begeleiding verloopt. E.e.a. vloeit over in elkaar onder begeleiding van één team van professionals in onze met veel zorg voorbereide omgeving.

De peutergroep kunnen kinderen vanaf 2 jaar halve- of hele dagen bezoeken. De montessorimaterialen, practical life werkjes, gezamenlijkheid, volop beweging en veel ontdekkingen in spel en leren in onze buitenruimte zijn een greep uit het aanbod voor de peuters in hun dagritme op de groep. In de schoolomgeving van hun lokaal ontmoeten zij de onderbouwleerlingen op diverse manieren. Zo is de hal voor de groep elke ochtend werkgebied voor de drie kleutergroepen en peutergroep wanneer uit elke groep drie kinderen tegelijk kunnen kiezen om hier te komen werken. Deze uren tot 11.00 uur worden begeleid door een leidster in deze centrale hal. Kinderen kunnen vanaf 3 jaar ook, wanneer zij hieraan toe zijn, twee tot drie ochtenden in één onderbouwgroep meedraaien. (Dit wordt dan ook hun onderbouwgroep wanneer zij vier jaar zijn geworden.) De peutergroep werkt dus geïntegreerd met de kleutergroepen samen als één bouw: de onderbouw. Dit biedt veel gezelligheid, creatieve mogelijheden en differentiatie in ons aanbod. Kijkt u ook eens op onze Facebookpagina naar onderstaande albums:

https://www.facebook.com/pg/delftse.montessorischool/photos/?tab=album&album_id=2208906652678035 

https://www.facebook.com/pg/delftse.montessorischool/photos/?tab=album&album_id=2062606097308092

Na schooltijd kunnen kinderen van vier tot twaalf jaar plezier maken in hun vrije tijd op de opvang. Zoals al eerder beschreven loopt onze pedagogische visie in één lijn door gedurende de dag. Vrijheid in keuzes staat voorop, keuzes leren maken is immers van groot belang. Zelfverantwoordelijkheid nemen komt hier natuurlijkerwijs opnieuw dagelijks naar voren en wordt ervaren en ingevuld door de kinderen. Er zijn drie z.g.n. op leeftijd ingedeelde stamgroepen waarin de kinderen hun basis vinden. Van hieruit kunnen de kinderen elkaar ontmoeten in de vrije tijd. Zij krijgen het aanbod voor allerhande activiteiten die met zorg worden voorbereid door het team of door de kinderen op eigen initiatief ontwikkelde en uitgevoerde activiteiten. Binnen de (vaste) mogelijkheden in de voorbereide omgeving van het gebouw en de groene omgeving/schooltuin kunnen zij zich vrijelijk bewegen. Een greep uit de mogelijkheden: hutten bouwen, handvaardigheid activiteiten in onze werkplaats, muziek maken, toneelstukjes en theater, spreekbeurt voorbereiden, lekker onderuitzakken, voetballen, speurtochten maken/lopen, gezelschapsspellen spelen, uitstapjes maken, een cursus volgen, deelnemen aan het orkest of koor, een film maken, (strip)boek lezen, schminken, koken in de keuken, bergen lego om mee te bouwen. Denkt u hierbij nog eens aan zo bij Montessori horende pedagogische uitgangspunt: Vrijheid in gebondenheid. Jouw vrijheid is ook die van de ander, er zijn sociale verwachtingen en regels binnen een gemeenschap. Jouw vrijheid stopt waar die van de ander begint. Het spreekt voor zich dat bij het toezicht en de professionele begeleiding van onze montessoriaanse pedagogisch medewerkers kaders en veiligheid voorop staan.

Onze opvang is persoonlijk, je wordt gezien door jouw vaste begeleider, binnen het kleine team en voelt je thuis. Je krijgt een rijk aanbod met veel ruimte voor jezelf. 

Om u in te schrijven kunt u gebruik maken van het formulier op deze site onder: downloads.

Montessori Delft maakt voor de administratie van haar opvang gebruik van het systeem: "Kindplanner" waar u na inschrijving toegang toe krijgt.