Montessori Kindcentrum

Montessoriopvang

Onze montessoriopvang is zo ingericht dat het de iets vrijere situatie van de buitenschoolse opvang goed combineert met de kernwaarden van onze pedagogische visie.