Montessori Kindcentrum

Missie en visie

Het Montessori Kindcentrum is ontstaan vanuit de behoefte om de montessorivisie op ontwikkeling van kinderen ook buiten de reguliere schooltijden door te laten lopen.
In ons MKC zijn onderwijs en opvang onder één gezamenlijke visie met één multidisciplinair team en één eindverantwoordelijke geïntegreerd. Bij de realisatie van het intensieve samenwerkingsproces zijn opvang en onderwijs gelijke partners en vullen zij elkaar aan in een samenhangend opvoedings- en ontwikkelingsklimaat voor kinderen. Kinderen, ouders en medewerkers zijn actieve partners bij het ontwikkelproces van ieder kind èn bij de gemeenschap als geheel. Het is voor de ontwikkeling van kinderen cruciaal dat ouders, school en opvang samenwerken om een doorgaande ontwikkeling te kunnen garanderen. Kinderen zijn onze toekomst en zij hebben het nodig om binnen een goed voorbereide omgeving tot bloei te kunnen komen. Ze hebben daarbij baat bij ouders en pedagogische professionals die dezelfde waarden en normen delen, regelmatig overleggen en dezelfde taal spreken. Het is bijvoorbeeld bevorderlijk voor de beleving van de veiligheid van een kind als gedragsnormen op dezelfde manier gehandhaafd worden tijdens school- en opvangtijd.

Binnen ons kindcentrum gaat iedereen op een open manier met elkaar om, dat is de kern van onze visie. Ieder kind wordt volledig geaccepteerd en dat staat centraal. Wij werken vanuit de kinderen, niet vanuit de leerstof. Ons Montessori Kindcentrum draagt bij aan een passende ontwikkeling van kinderen, goede facilitering van de ouders die dat nodig hebben en de uitvoering van de visie van Maria Montessori. Tijdens onderwijs- en opvangtijd bieden we ieder kind een optimale ontwikkeling van hun kwaliteiten en talenten in een veilig en plezierig leefklimaat. 

Montessorionderwijs

Montessorionderwijs gaat uit van de intrinsieke wil en motivatie van kinderen om te leren. Het spelen van (jonge) kinderen is ook leren. Het is voor een ouder of pedagogische professional belangrijk om de omgeving af te stemmen op de ontwikkelingsfase van een kind, deze omgeving als het ware voor te bereiden. Op deze manier kunnen kinderen veel zelf doen en op deze manier leren.

Lees verder

Ontwerp van Hertzberger

Het fameuze schoolgebouw is in de jaren 60 van de vorige eeuw ontworpen door de architect Herman Hertzberger. Het bijzondere van zijn aanpak was dat hij eerst naar het montessori-onderwijs heeft gekeken en op basis daarvan een passend gebouw heeft ontworpen. In de loop der jaren is het gebouw steeds een beetje verder uitgebreid tot de huidige vorm en is het nog steeds een gebouw waar kinderen en medewerkers graag komen voor onderwijs en opvang.

Lees verder

Montessoriopvang

Onze montessoriopvang is zo ingericht dat het de iets vrijere situatie van de buitenschoolse opvang goed combineert met de kernwaarden van onze pedagogische visie. Wij bieden uw kind(eren) de mogelijkheid om onze peutergroep te bezoeken en opvang voorafgaand aan de onderwijstijd, in de middagpauze en na onderwijstijd. 

Lees verder