Montessori Kindcentrum

Onderwijs

De kern van Montessori’s filosofie wordt meestal samengevat in de uitspraak: “Help mij het zelf te doen”. Uitgangspunt is hierbij dat een kind actief is, het heeft een natuurlijke drang tot zelfontplooiing. Onderwijs en opvoeding moeten onderkennen wat de behoeften van een kind op een gegeven moment zijn en daarop inspelen door de juiste omgeving en materialen te bieden. Kinderen zijn nieuwsgierig, leergierig van aard en van nature behept met de drang om te weten. Ons montessorionderwijs is gericht op het individu, de kinderen volgen hun eigen leerlijn. Wij bieden echter geen individueel onderwijs. De medewerkers van ons MKC weten dat geconcentreerde aandacht voor vaardigheden en een liefde voor het leren leiden tot een goed gebalanceerd gevoel van eigenwaarde. 
Dr. Montessori heeft altijd duidelijk aangegeven dat het doel van haar educatieve methode wereldvrede was. Zij zei dat vrede begint bij kinderen. Montessori Delft onderschrijft dit en stimuleert de leerlingen in het oplossen van conflicten met respect voor alle betrokkenen. 

Meer informatie over montessorionderwijs vindt u op de site van de NMV; de vereniging voor montessorionderwijs: www.montessori.nl.

Maria Montessori is voor montessori opvoeders als Albert Einstein voor de moderne natuurkundigen. Ze ontwikkelde de basisinstrumenten en een algemene filosofie en aanpak voor het leren. Terwijl Montessori Delft zich houdt aan de fundamentele montessori-aanpak, is er veel geleerd sinds ze haar baanbrekende werk deed, en op ons kindcentrum gebruiken we dus ook de nieuwste inzichten en begrippen van de ontwikkeling van de kindertijd en hersenonderzoek.

In het regulier onderwijs zitten leerlingen in rijtjes of in groepjes. En dat is waar ze blijven voor het grootste deel van de dag. Ons gebouw is speciaal ontworpen voor het montessori-onderwijs, wat kinderen meer bewegingsvrijheid biedt. Er is een verscheidenheid aan werkgebieden, waaronder een leeshoek, individuele werkplekken, aparte ruimtes voor samenwerken, kleedjes om werkjes op de grond te doen en natuurlijk de gangen.
Onder zorgvuldige begeleiding van de leerkracht, kiezen kinderen zelf waar en met welke materialen ze gaan werken. Er is geen limiet aan hoe lang een kind kan werken met een materiaal. Op elk moment is in school het volledige scala van academische onderwerpen beschikbaar zodat alle kinderen hun aangeboren nieuwsgierigheid kunnen bevredigen.
Traditionele schooltijden zijn opgedeeld in een reeks van periodes, waarin veel leerlingen in een klas hetzelfde werk op hetzelfde moment doen. Een kenmerk van een montessoriklas is een langere, ononderbroken werkperiode, niet onderbroken door vereiste groepslessen. Gedurende deze tijd werken de leerlingen zelf of samen aan opdrachten (werkjes) die ze zelf hebben ingepland. Volwassenen en kinderen respecteren deze concentratie en verstoren dit zo min mogelijk.

In het regulier onderwijs bestaat een groep uit leerlingen die geboren zijn in hetzelfde (school)jaar. In een dergelijke omgeving is je verjaardag je lot: als je het jongste kind bent, zal je altijd de jongste zijn. Leerlingen in montessorigroepen zitten bij elkaar in heterogene groepen, 3 jaar lang: 3-6, 6-9, 9-12. 
Kinderen die beginnen als de jongste in de klas, zijn na twee jaar de oudste. Dit zorgt ervoor dat kinderen verschillende rollen kunnen krijgen en kunnen leren van elkaar, niet alleen van de leerkracht. Er is constante interactie en socialisatie. Kinderen worden uitgedaagd op basis van hun vermogen.
Waar toetsen en hun resultaten in het regulier onderwijs overheersen, staat bij ons het leren centraal. De inspanning en het werk van iedere leerling wordt gewaardeerd en gerespecteerd. De leerkracht, die een extra opleiding heeft gevolgd om montessori-leerkracht te zijn, houdt de vorderingen van alle leerlingen bij, plant samen met hen hun werk en observeert en registreert wat de volgende stap wordt voor hun ontwikkeling.