Nieuws

Wij hebben op dinsdag 12 september een inspirerende ouderavond gehad. Dank aan alle belangstellenden voor hun komst!
Hier vindt u de powerpoint naar aanleiding waarvan Yfke en Bo hun verhaal hebben gedaan.

Komt u ook samen met uw kinderen naar de kijkavond op donderdag 12 oktober tussen 18:30 en 20:00?
U kunt dan overal in ons mooie gebouw rondkijken en uw kind(eren) kunnen aan u laten zien waar ze de afgelopen periode mee bezig zijn geweest. 
Ook is er tijd en ruimte voor een praatje met andere ouders of MKC-medewerkers. 

 

Activiteiten in onderwijs- en opvangtijd

Onderbouw

Van 0 tot 3 jaar noemt Maria Montessori het kind: De bouwer, van 3 tot 6 jaar: De ontdekker

68 foto's

Middenbouw

Van 6 tot 9 jaar noemt Maria Montessori het kind: De verkenner

29 foto's

Bovenbouw

Van 9 tot 12 jaar noemt Maria Montessori het kind: De wetenschapper

36 foto's