Montessori Kindcentrum Delft

Alle kinderen zijn weer welkom op ons MKC! Hieronder een overzicht van de maatregelen die wij zelf hebben genomen:

 • De medewerkers bewaren zoveel mogelijk afstand van de kinderen, maar dit zal lang niet altijd haalbaar zijn. We zullen kinderen erop wijzen als zij onnodig te dichtbij komen.
 • De gespreide breng- en haaltijden blijven intact tot aan de zomervakantie, ’s morgens brengen tussen 08:15-08:45 en ’s middags halen tussen vanaf 15:00, waarbij de kleuters telkens 10 minuten later naar buiten komen dan de rest van de kinderen.
 • De oudere kinderen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school.
 • Ouders komen niet of zo min mogelijk in het gebouw. De kleuters worden ‘s morgens van het plein opgehaald door een medewerker en naar de klas gebracht.
 • Bij het uitgaan van de school is het bedoeling dat iedereen zo snel mogelijk weer naar huis gaat, om te zorgen dat er afstand bewaard kan blijven tussen de halende ouders.
 • Het blijft heel belangrijk om uw kind echt thuis te houden bij koorts en klachten, als we hier allemaal streng op zijn, is de kans op een besmetting heel klein.
 • We zullen nog geen gezamenlijke weekopeningen doen en spreiden de pauzemomenten voor de leerlingen, zodat zij zoveel mogelijk alleen met hun eigen (bouw)groep buitenspelen.
 • Handen wassen blijft een aandachtspunt, wij hebben voldoende zeep, schone handdoeken, papieren handdoekjes en hygiënische handgel en zeggen dit vaak tegen de kinderen.
 • De gymlessen blijven waar mogelijk buiten gegeven worden.
 • De verplichting tot overblijven vervalt, het geniet wel nog steeds de voorkeur i.v.m. de haal en brengmomenten.
 • De kinderen krijgen dit schooljaar geen schriftelijk rapport meer, wel gaat de leerkracht van uw kind de komende periode een aparte afspraak met u maken via Parro om naar aanleiding van de punten van het vorige rapport een gesprek met u te voeren (bij voorkeur digitaal) over de ontwikkeling van uw kind.
 • De musical van groep 8 zal een aantal keer voor minder publiek per keer worden opgevoerd en gefilmd en/of gestreamd worden voor de mensen die hier niet bij kunnen zijn.
 • De werkweek van de bovenbouw naar Limburg wordt naar het voorjaar van 2021 verplaatst.

Mocht er onverhoopt een kind of medewerker van ons MKC een besmetting met het coronavirus oplopen, dan zullen we dit, samen met eventuele andere maatregelen of gevolgen zo snel mogelijk bekend maken. Vooralsnog verwachten wij iedereen weer op ons MKC om fijn te kunnen leren en spelen deze laatste periode.

4 juli 2020 om 16:58

https://www.tudelft.nl/botanische-tuin/

bekijk bericht
4 juli 2020 om 16:43

bekijk bericht
3 juli 2020 om 16:00

Eigen onderzoek in groep rood.

bekijk bericht
3 juli 2020 om 12:19

Lekker lezen!

bekijk bericht
2 juli 2020 om 18:55

De dagelijkse kippen show voor het raam in groep Blauw is altijd boeiend tot en met!

bekijk bericht
2 juli 2020 om 18:37

Van driehoek tot tienhoek....!

bekijk bericht
2 juli 2020 om 18:32

Da's heerlijk zeg! Een reuze dikke mat in de studio....daar weten de kleuters en peuters wel raad mee!

bekijk bericht
1 juli 2020 om 18:07

De bovenbouwgroepen schilderen hun drie dimensionale dierfiguren. Zij hebben deze eerst opgebouwd met gaas en papier maché. Het resultaat is schitterend!

bekijk bericht
1 juli 2020 om 17:42

Lesje: lijnen convergent, divergent en evenwijdige lijnen. Wat is er leuker dan als laatste een lesje aan je eigen juf te geven!

bekijk bericht
1 juli 2020 om 16:55

Zoek, zoek, zoek....waar zijn ze dan? De kleine kippen scharrelen nu rond in de ren.

bekijk bericht

Activiteiten in onderwijs- en opvangtijd

Onderbouw

Van 0 tot 3 jaar noemt Maria Montessori het kind: De bouwer, van 3 tot 6 jaar: De ontdekker....

68 foto's

Middenbouw

Van 6 tot 9 jaar noemt Maria Montessori het kind: De verkenner....

29 foto's

Bovenbouw

Van 9 tot 12 jaar noemt Maria Montessori het kind: De wetenschapper...

36 foto's