Stichting en Vereniging

Montessori Delft is een Montessori Kindcentrum voor onderwijs en opvang, met één heldere pedagogische visie en zorgstructuur, één team van medewerkers met verschillende verantwoordelijkheden en onder leiding van één directeur.

Achter de schermen zijn er wettelijk gezien nog wel twee entiteiten; de school is van oudsher een vereniging en de opvang is ondergebracht in een stichting.
De beide besturen hebben grotendeels dezelfde bestuursleden en bestaan uit ouders van kinderen die bij ons op school zitten. Ieder bestuurslid heeft een eigen portefeuille. Het bestuur vergadert eenmaal per maand, volgens een vaste agenda. Indien u interesse heeft in een bestuursfunctie dan kunt u dit doorgeven aan het bestuur: bestuur@montessoridelft.nl

Maak kennis met het team

Het team van ons kindcentrum bestaat uit ongeveer 25 leerkrachten, 7 pedagogisch medewerkers en ondersteunend personeel. Alle medewerkers die met kinderen werken hebben een Montessori-opleiding gevolgd of volgen deze tijdens hun eerste jaren op onze school. Daarnaast wordt samengewerkt met diverse MBO en HBO opleidingen uit de regio, dit houdt in dat in de verschillende groepen stagiaires worden begeleid.
Wij zijn enorm trots op onze goede en intensieve samenwerking in het team tussen onderwijs- en opvangmedewerkers en op de aanwezigheid van veel vakspecialisten in ons kindcentrum. Samen zorgen wij ervoor dat onderwijs- en opvangtijd in elkaar overvloeien binnen onze visie.